Общо 10 текста. | Последни промени в сайта: 1 януари 2011


Теодора Тодорова:

Теодора Тодорова

Живее и работи в Торино, Италия. Публикувала е свои творби в сайтовете на Лъчезар Димитров, Еврика, Георги Чобанов и Александър Минковски.
Контакт: t.todorova в libero.itНалични текстове от автора:

БИКЪТ НА ФАРАОНА приключенски разказ
ДА НЕ ПОВЯРВАШ фантастичен разказ
ДАМАТА ОТ ЕЗЕРОТО разказ на ужасите
ДУХЪТ ОТ БУТИЛКАТА разказ на ужасите
ИНТЕРНЕТ ЛИ?! разказ
КРАЯТ НА ДЕНЯ разказ на ужасите
ОПИТ ЗА ЛЮБОВ разказ на ужасите
ПРЕДСКАЗАНИЕТО разказ на ужасите
ТОРИНО - МИСТЕРИОЗЕН И МАГИЧЕН пътепис
УРОЦИ ПО ГРАМАТИКА фантастичен разказ

Всичко във формат Rich Text (.rtf) или Plain Text (.txt)


Всички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007