Общо 7 текста. | Последни промени в сайта: 1 януари 2011


Г. Ф. Стоилов:

Г. Ф. Стоилов

Писател. Роден в град Кърджали.
Контакт: genafs2 в abv.bgНалични текстове от автора:

ЕДНА СЕКУНДА Е ВЕЧНОСТ фантастичен разказ
НАРИСУВАЙ НА НЕБЕТО ЗВЕЗДИ фантастичен разказ
НАХАЛНИЦИ фантастичен разказ
НЯКЪДЕ ВЪВ ВРЕМЕТО фантастичен разказ
ПОЛЕТ фантастичен разказ
ПРАХ В ОКОТО фантастичен разказ
ХВЪРЧИЛА СЕ РЕЯТ В НЕБЕТО фантастичен разказ

Всичко във формат Rich Text (.rtf) или Plain Text (.txt)


Всички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007