Общо 1 текст. | Последни промени в сайта: 1 януари 2011


Дерек Зумстег:

Дерек Зумстег

Derek Zumsteg
От Wikipedia, свободната енциклопедия:

Дерек Зумстег е американски спортен журналист и блогър. Той е един от създателите и журналистите, участващи в списването на спортния блог U.S.S. Mariner, посветен на професионалния бейзболен тим Seattle Mariners. Първата му книга, The Cheater's Guide to Baseball, е публикувана през 2007 год. Дерек Зумстег е възпитаник на Clarion West и понастоящем живее във Вашингтон.


http://www.zumsteg.net/Налични текстове от автора:

РАЗГОВОРИ С И ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МИ ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ фантастичен разказ

Всичко във формат OpenDocument Text (.odt) или Plain Text (.txt)


Всички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007