Общо 47 текста. | Последни промени в сайта: 1 януари 2011

 

нов форум

 

 

Принудителният продължителен редпозволява на хаоса да стане по-привлекателен итърсен от всякога. Липсата на систематичност иблаженото бездействие предизвикват първитестъпки към съзнателно отбягванатапоследователност. Цикълът е здравословен катоочистително, стар като замисъла за вселената иизпълнен с непредвидими удоволствия.

Ако мълчанието продължи дълго, думите сепревръщат в самостоятелни, разкъсващи единици вкръвния поток на мисълта. Ето защо да си прережешвените значи толкова много. Всяко дълго мълчаниезавършва с опит за самоубийство.

След ритуала - показно отричане отсхематичността на болестта - чистото усещане етърсена опасност.anarchy


" — Досега не щяхте да говорите, а еточе вече поставяте и условия. Страхувам се, че щеви огорча, но не притежавате големи възможностида поставяте условия, една-единствена възможностобаче имате без съмнение и тя е да изкажетеусловието си, което все едно няма да бъде взетопредвид. Ще бъдат направени обаче изводи, съссигурност не във ваша полза, макар ченеизказването на волята ви да поставите условиесрещу съгласието ви за сътрудничество ще бъдеизтълкувано също не във ваша полза; вие сте синавредили много вече с вашите необмисленидействия; отсега нататък положението ви ще севлошава с всяко ваше действие и дума или пъкмълчание и бездействие. Вие сте загубили, но щеможете да смекчите наказанието си само сабсолютно безпрекословно послушание инесъпротива против мерките, които са заплануваниза вашето излекуване...

...

— Естественото е, ако имах подражателина собствените ми картини, това да означаваше, чете имат някаква стойност, а и аз също, което би миносило нещо малко повече от това да пакетирамкокаин в малки, еднакви пликчета отбезстойностен материал. Нямаше да твърдя, чеподражателите ме ограбват, те нямаше да саподражатели, ако можеха, а аз щях да дължа на тяхславата си. Аз съм също подражател, и ти сиподражател, ако не бяхме всички ние, щяхме идосега да висим на някой клон със сънливоизражение. Говоря ти с думи, взети назаем от някойдруг, мисля с мисли, копирани от нечий другмозък..."

"Денят"Румен Ал. Димитров (http://home.arcor.de/roumen/stories/index.htm)
"Изобщо за несвикналия и невъвлеченвъв вихъра на биропиенето Октоберфестът е еднонезабравимо подтискащо преживяване. Запреодоляване на стреса помага само едно —сливането с разюзданата тълпа. Това никак не етолкова сложно както изглежда в първия момент накултурен шок. Човек трябва само да се добере домясто в някоя от палатките и да обърне първатаполовина мас. Едва тогава човекът става частицаот разлюлялото се множество. За интересуващитесе препоръчвам да прочетат седмата книга от"Паяжината и скалата" (Oktoberfest) и особено 47глава, "На панаира". Томас Улф е писал товавеликолепно и изумително точно описание през30-те години на миналия век и изумителното е тъкмотова, че нищо не се се е променило за 70 години..."

"Биренпътеводител - Мюнхен с околностите" Румен Ал.Димитров (http://home.arcor.de/roumen/stories/index.htm)

 

 


Всички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007