Общо 47 текста. | Последни промени в сайта: 1 януари 20113 януари 2003 год.


Новото:

Пришпорен от неминуемото и съвсемнеприятно бъдеще (дяволът, БТК, деструктивнотоми желание да притежавам и използвам модем:),вероятно избързвам, но няма как. Все пакжеланието ми бе в първия брой за 2003 да присъства ибългарско заглавие, така че апелирам поне да сеотбележи. Завършвайки миналата Градски кошмари (Urban Nightmares) - корицата на сборника, съдържащ ГАТОРгодина изапочвайки настоящата с текстове на утвърденичужди автори, независимо от останалото обаче, същото каточе би трябвало да символизира нещо като добрапожелателност. Още веднъж сайтът с гордост (иизвестни съмнения по отношение на качеството напреводите ми:) представя нещо, което би следвалода прикове вниманието ви начаса - искрено сенадявам всъщност. Очевидно фантастиката трайносе настанява в дълбочина наоколо, но изкушениетосе оказа твърде силно, особено след като впродължение на месеци си бях задавал риторичниявъпрос, ще бъде ли възприето писмото ми донастоящия автор по правилния начин или напротив.Както винаги се оказа, че неувереността, драгидеца, не води до просперитет - когато най-послеотново надникнах в сайта на Робърт Сойер, всичко изглеждашезагубено, писателят отдавна бе изнесълрекламните си разкази в дебрите на Fictionwise, оставяйкини в почудата от къде да намерим трийсетината (снамалението) електронни цента, с които да сикупим някоя негова история. За щастие, следкратка консултация с автора, бе уточнено, чеFictionwise държи правата единствено на английскитеверсии, тоест този път се чувствам наистинаЩАСТЛИВ да заявя, че Gator беше специалнопредоставен на сандхи и неговите читатели седничкото условие да достигне до тях и да бъде прочетен...

Фоновата информация е: роден през 1960 вОтава, Канада, живее западно от Торонто (Торнхил,Онтарио) заедно със своята съпруга, поетесатаКаролин Клинг. Автор на петнайсет романа."Терминален експеримент" (на български впревод на Здравка Евтимова) печели наградата"Небюла" за "Най-добър роман нагодината" (1995). Носител на зашеметяващапоредица от награди - не малко от тяхчуждестранни, като имаме предвид, че е печелилканадската "Аврора" поне пет пъти. Внастоящото представяне - статия с обещаващозаглавие и рекламен финал и фантастичен разказ.Приятно четене:

КРАЯТ НА НАУЧНАТАФАНТАСТИКА Робърт Сойер
ГАТОР Робърт Сойер

ЧНГ :)

От предишната седмица:

ЧЕСТО ЗАДАВАНИВЪПРОСИ Джо Холдеман
НЯМА ПО-СЛЕПИ Джо Холдеман


 


Всички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007