Общо 47 текста. | Последни промени в сайта: 1 януари 201112 декември 2002 год.


Новото:

Както винаги се занимавам със sandhi къмкрая на нощта, когато всички идеи са пресъхнали ицигарите са на привършване, а по единственатарадиостанция, която хващам без смущения в районана грохналия Pentium 100, повтарят No Limit за пети път.Съвсем скоро битовете ще потекат като живителнисокове към мястото си в мрежата, а думите ще сепритаят в засада, готови да трансформират първияум, имал неблагоразумието да пресече осветенотопространство на тази страница.

Въпреки, че в основата си всичко беготово много преди настоящата късна дата, все пакнещо липсваше. Чак преди две седмици успях даоткрия какво. А двете седмици прекарах вразмотаване и четене на интересни книжки. Имаме:

НЯКЪДЕ ВЪВ ВРЕМЕТОГ. Ф. Стоилов
ЕДНА СЕКУНДА Е ВЕЧНОСТ Г.Ф. Стоилов

С това и завършваме поредицата отразкази, които Г. Ф. Стоилов адресира до вас ощепрез далечното лято на 2002 година. Нарочно севъздържам от коментар, за да не развалямудоволствието на заклетите science fiction фенове.Очаквайте още от този интересен автор веднагащом ми го изпрати.

Напълно нов и непубликуван разказ отТеодора Тодорова:

ПРЕДСКАЗАНИЕТОТеодора Тодорова

ПРЕДСКАЗАНИЕТО трябвашеда излезе много по-рано и вината за това е изцяломоя, но вече е пред вас и няма търпение да бъдепрочетен.

И накрая, замислена като черешката навърха на тортата, една поява в дъното на всичкоможе би ще обърне представите ви (или ще гизатвърди) за писането като занаят. S. Andrew Swann бешетака любезен да предостави възможността на sandhiда публикува превод на есето му по въпроса.Живеещият в Кливлънд писател има зад гърба ситринайсет романа. Есето му е адаптация на неговалекция, проведена пред, както самият той сеизразява, хора, направили предположението, че енаясно с онова, с което се занимава. Другоинтересно негово изказване е, че не бива даочакваме в есетата му кой знае какви разкрития, адо известна степен онова, което според автора еочевидно. При всички случаи, много от вас бихапрочели този текст, за да се съгласят с него, адруги - просто за да се насладят на нарушаванетона основните му точки :)

 

ОСНОВИ НА СЮЖЕТА ВНАУЧНАТА ФАНТАСТИКА С. Андрю Суон


От "предишната" седмица:

ОГЛЕДАЛО РадиРадев
НАХАЛНИЦИ Г. Ф. Стоилов
НАРИСУВАЙ НА НЕБЕТО ЗВЕЗДИГ. Ф. Стоилов

 


Всички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007