Общо 47 текста. | Последни промени в сайта: 1 януари 201131 октомври 2002 год.


Новото:

Представяне, което всъщност е достадалеч от съответстващо на замисъла ми.  Впоследния ден от месец октомври все пак нещо и токакво, и то колко. Времето на мълчание и леност отпредишния брой насам успя да натрупа в работнатами директория купища нови неща за показване,които направиха търсенето на препратки извънпространството на сандхи безпредметно. Въввръзка с това използвам възможността да отправяискрени благодарности към Емилиян Николов и (фактически) къмонази част от едни негови думи, в които открихголяма доза здравословна критика. Не мога даскрия, че Литературен клуб и Грозни пеликанив действителност са двете литературни издания,към които сайтът ми изпитва нещо повече отуважение и на които би искал да заприлича всенякой щастлив ден (когато порасне:)...

Главно и най-вече за момента - три новиразказа. Все още, надявам се, непубликуваниникъде другаде и очакващи вниманието ви:

ОГЛЕДАЛО РадиРадев
НАХАЛНИЦИ Г. Ф. Стоилов
НАРИСУВАЙ НА НЕБЕТО ЗВЕЗДИГ. Ф. Стоилов

И така, говорим за регрес в едноотношение и значителен прогрес в друго. Онези отвас, които внимателно следят статуса насъдържанието тук (горния десен ъгъл), сигурно щезабележат, че броят на препратките е намалял седна. Сега вече в рамките на приличието, реда изаконността и в очакване на съвсем новиматериали:

РАЗКАЗИ ТеодораТодорова


От "предишната" седмица:

АГОРАФОБИЯЙоана Стоянова
УТРОТО Йоана Стоянова
ХВЪРЧИЛА СЕ РЕЯТ В НЕБЕТОГ. Ф. Стоилов

 


Всички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007