Общо 47 текста. | Последни промени в сайта: 1 януари 201114 октомври 2002 год.


Новото:

Когато съм в състояние, в което паляцигара докато една вече гори в пепелника, илисядам пред компютъра с искреното желание най-последа завърша поредния брой на този електронен "седмичник",а час по-късно съсредоточено достигам fraglimit 100срещу три бота при skill 3 (куейкърите знаят за каквоговоря), обикновено просто се отказвам и зарязвамцялата работа, додето отново ми се причете книгаили най-после ми се прииска да призная и октомври,и дъжда, и вечерта, плискаща зад дебелите завеси.Подобно въведение вероятно ще ви прозвучи съвсемне в унисон с онова, което ви предлагам дапрочетете, след като го прочетете. Искам само даподчертая колко много означава за мен добренаписаното от друг в подобни моменти.

На първо място sandhi приветства ЙоанаСтоянова и двата разказа, които тя предостави запубликуване съвсем наскоро. Продължавам и сфантастиката на Генади Стоилов, наскоро заминализвън България, като оставям на вас да решитедали става дума за фентъзи или за science fiction - личноаз се видях принуден да се обърна директно къмавтора за осветление по въпроса, тъй като ми сеструва, че двата елемента присъстват наравно впоредната му история:

АГОРАФОБИЯЙоана Стоянова
УТРОТО Йоана Стоянова
ХВЪРЧИЛА СЕ РЕЯТ В НЕБЕТОГ. Ф. Стоилов

След дълго ровене из директорията gosandhi иобъркан от изсипаното там разнообразие, за кой липът избирам лесния вариант и подбирам онова,което най-много интересува мен самия. Онези отвас, които са чели книжката с разкази "Съдба"от Шиничи Хоши (ГАЛАКТИКА'85), вероятно вече сабили приятно изненадани от правилния ход наАлександър Минковски и с удоволствие сапопрегледали малките бижута на японския автор.Лично на мен ми е любим "Отмъщение".Когато за първи път чух този разказ прочетен отбаща ми, веднага си помислих, че вероятно "Междузвезднивойни" не е единственото хубаво нещо на тозисвят.

Още една книга - Силва Дончева, "360градуса преди края", ИК "Бард" 1999 г.,препоръчана ми от Евгени Чечев на адрес www.authorsden.com/silva. Все пакможете да си спестите обикалянето (горният адреспредставя авторката на англоговорящата публика)и направо отидетекъм Словото, където романът е в процес навъвеждане.

И накрая, винаги удоволствие за мен,особено когато разказва за сняг, пъртини, кучетав снега, ЗИМА, човекът с острия профил и смешнитерисунки:

НЕБЕСНА БЛАГОДАТ Йордан Радичков


От "предишната" седмица:

ПРАХ В ОКОТО Г. Ф.Стоилов
СТРАНИЦИ ЗА ФАНТАСТИКА ВИНТЕРНЕТ Ради Радев

 

От "по-предишната" седмица:

Предупредил съм ви за илюстрациите :)

 

  ПОЛЕТ Г.Ф. СтоиловВсички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007