Общо 47 текста. | Последни промени в сайта: 1 януари 201123 септември 2002 год.


Новото:

Преди всичко се съгласете, чеписател като Дейвид Брин заслужава целия респект,на който е способен всеки почитател на научнатафантастика. Посетете неговия сайт на адрес http://www.kithrup.com/brin. Осемтеразказа, които междудругото ще откриете там,според мен си заслужават вниманието.

Иначе: фантастичен разказ и статия,посветена на фантастичните ресурси в мрежата.Още един брой на sandhi:

ПРАХ В ОКОТО Г. Ф.Стоилов
СТРАНИЦИ ЗА ФАНТАСТИКА ВИНТЕРНЕТ Ради Радев

На пръв поглед може и да изглеждатслучайно събрани. В действителност препраткитепо-долу са четирите части - и не задължителнозаключаващи я - на схема или на картина безопределено предназначение, но възникналанеизвестно как и кога. Обединявам ги по тозиначин, защото ми се струва, че са написанидостатъчно спонтанно и доволно налудничаво, зада бъдат ясни проекции на чувстващи хора, даващина отдалечения наблюдател пряка видимост върхуотрязъка от време, през което са се появили.Трудно ми е да го твърдя със сигурност, но ми сеструва, че тези четири текста, въпреки различиятаси, най-неочаквано бяха уловени в сферата насобствената си енергия и образуваха там стазатана дума, която не фигурира в нито един речник:

ИЗТОЧЕНЛОНДОН Del
CHALGA.EXEРайна Маркова
ЗАГРИЖЕНЧОВЕК Георги Ушев
КОЛКОВИСОКО Steve_D


От предишната седмица:

ПОЛЕТ Г. Ф.Стоилов

 


Всички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007