Общо 47 текста. | Последни промени в сайта: 1 януари 20112 септември 2002 год.

Новото:

Списъкът от препоръчителни текстовепрез тази седмица няма да бъде пълен, ако поне неспомена ПОЧИВКИ И ПЪТУВАНИЯна Борис Минков. Като човек, който пътува на дългиразстояния само когато го заплашат с пистолет,плюс очевидния прилив на нови лица в София(странно, но наистина се забелязва, дори без дапознаваш всичките близо два милиона души),изведнъж се видях принуден да призная, че месецъте септември, лятото отдавна си е намерилоизвинение да се покрие и едва ли има желание дасе връща, а на мен ми е все едно, без всъщност да мие ясно защо. За да се разтуша, издебвам единмомент, през който невръстният ми племенник не сеопитва да ми форматира диска, инсталирайки нещо,което така или иначе няма да тръгне на беднатамашина и правя възможно най-добре балансиранатаподборка, на каквато съм способен.

Като начало на всяка цена прочететепървата от научно фантастичните истории, които Г.Ф. Стоилов започва да публикува на страниците насайта. Веднага харесах този разказ, първо, зарадиоколо хилядата му думи и второ, защото наистинами напомня на няколкото драматизации по разказина американски фантасти, които съм слушал побългарското радиото - ясен проблем (или неясен, ноосезаем), все същите герои, оказали се въввраждебна среда и все пак нещо в сюжета успява дате изненада:

ПОЛЕТ Г. Ф.Стоилов

Тъй като началото е достатъчнофантастично, трите следващи препратки имат самомного далечна връзка с този жанр. Дори Алек Попов,след елегантна маневра, като че ли се разминава намилиметър с него. Решете сами:

ВАЛ Райна Маркова
SMALLWOMAN Алек Попов
ВАЛЬОТАКСИТО Виктор Гущеров

Уговорката е, че към разказа на РадиРадев от миналата седмица беше добавена илюстрация от Мирослав Димитров. Възможно е за вбъдеще илюстрация и разказ да започнат даизлизат едновременно - за издание от ранга на sandhiдаже и тази забележителна липса на синхрон епостижение :)

 

От предишната седмица:

КАМЪНИ Ради Радев

Празници:

ПРАЗНИЦИ НАФАНТАСТИКАТА БУЛГАКОН 2002 ПЕРПЕРИКОН Кърджали
АПОЛОНИЯ 2002Созопол

 


Всички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007