Общо 47 текста. | Последни промени в сайта: 1 януари 201126 август 2002 год.

Новото:

Твърде съществена промяна. Все пакдобавка към първоначалния замисъл на сайта.

Включително и на мен ми беше ясно, чещастливата идилия, в която бях изпаднал (всякаседмица нов разказ - мой), не може да продълживечно или поне достатъчно дълго, че да бъдевписана в книгата на рекордите. Всичко си имаграници, отвъд които царува лудостта, а тя рядко епродуктивна и смислена или пък красива. Тъй катообаче желанието ми ежеседмично да ви показвам понещо интересно продължава да изисква своето,включвам с нескривано удоволствие и други хора взаговора. Закономерно.

Ради Радев (www.swordandmagic.com), с когото напоследъкразменихме куп електронна поща, е първият, койтооткликна положително на идеята. Попитайте как -само тогава ще ви издам ТАЙНАТА. Разказът му сепубликува за първи път в интернет. Не е препратка,препратките са по-долу. Прилича на добре смазанамашина:

КАМЪНИ Ради Радев

Самите препратки са всичко на всичкодве. Нещо като два последователни юмрука встомаха:

Е-79 ТомаМарков
НЯКОЙ DRUG ПЪТ Богдан Русев

Празници:

Празниците на фантастиката все ощепредстоят. Заедно с информация за тях, добавям илинк към онези на изкуството в Созопол:

ПРАЗНИЦИ НАФАНТАСТИКАТА БУЛГАКОН 2002 ПЕРПЕРИКОН Кърджали
АПОЛОНИЯ 2002Созопол

 


Всички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007