Общо 47 текста. | Последни промени в сайта: 1 януари 20118 август 2002 год.

Новото:

Една бърза обнова, преди нещопо-сериозно. Изминаха повече от два месеца,откакто имаше нещо за казване и нещо за прочитанена тази страница. Получи се така, че в крайнасметка твърде много фактори успяха даорганизират всичките ми намерения в коренноразлична посока. Все пак има надежда застоят дасе окаже добро начало. За това следващия път.

Най-накрая включвам обещаните линковекъм останалата част от цикъла на Емил Тонев. Сизвестна добавка, на която имахме щастието да сенасладим наскоро:

Е2-Е4 Емил Тонев
НЕЩОТО, НАРЕЧЕНО ЖИВОТ Емил Тонев
РАЗКАЗЗА ЛЮБАКА Емил Тонев
ТОШОЕмил Тонев
ЧАВОЕмил Тонев
МИСТИФИКАЦИЯЕмил Тонев

Обновата е наистина от най-бързите(почти в една обедна почивка), така че разказ няма.Вместо такъв ви предлагам любезно изпратените отРади Радевподробности около предстоящото провеждане на

ПРАЗНИЦИ НАФАНТАСТИКАТА БУЛГАКОН 2002 ПЕРПЕРИКОН

 


Всички текстове в рамките на този сайт (разкази, части или откъси от по-големи произведения, есета, статии, анонси, в превод или в оригинал) се публикуват с разрешението на техните автори или по силата на лиценза, определен от съответния автор за съответното произведение. Освен ако няма други изрични указания, всички текстове в рамките на този сайт могат да бъдат копирани и разпространявани свободно, доколкото това не е свързано с тяхната продажба или с промяна на оригиналното им съдържание. В случай че разпространявате (правите достъпен за широка публика) някой от тези текстове, винаги указвайте неговия автор и/или преводач и полагайте усилия да спазвате (при положение, че е указан) лиценза на съответното произведение.

Също така... ако дадете връзка към сайта на автора и източника на произведението, което сте решили да разпространявате, ще си запазите място в рая. Не се шегувам. Съвсем сигурно е. Някой се е взирал дълго и упорито в екрана, за да ви предостави заветния материал.
2002

2003

2004

2006

2007